พืชจากในอินเดีย

 • รู้ไหม ''กะเพรา'' คือพืชศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย

   · อย่างไรก็ดี รู้ไหมว่าพืชชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย และคนที่โน่นเขาไม่กินกัน แถมยังมีพิธีรีตองมากมาย เพราะคนอินเดีย ...

 • มลพิษทางน้ำในอินเดีย

  น ำเส ยท ระบายออกจากเม อง เม อง และหม บ านบางแห งเป นสาเหต สำค ญของมลพ ษทางน ำในอ นเด ย การลงท นเป นส งจำเป นเพ อลดช องว างระหว างน ำเส ยท อ นเด ยสร างข น ...

 • สารจากอินเดีย: แนวทาง ''มหาตมะคานธี'' กับการต้านภัย ...

   · และในป 1980 น นเอง ดร.ว นทนาเล าว าเธอได ถ กเช ญไปเข าร วมเวท ความหลากหลายทางช วภาพ ซ งม บร ษ ทผ ผล ต GMO (ส งม ช ว ตด ดแปลงพ นธ กรรม) และบร ษ ทผ ผล ตสารเคม กำจ ดศ ...

 • อินเดีย

  อินเดีย. อินเดีย. อารยธรรมอินเดียกำเนิดในบริเวณที่อยู่ระหว่างแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า "อนุทวีป ...

 • ภาคเกษตรกรรมและการผลิตสินค้าอาหารของอินเดีย | RYT9

  จากสถิติในปี 2553 อินเดียนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมและสินค้าอาหารคิดเป็นมูลค่า 12,468 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีแหล่งนำเข้าจากประเทศ ...

 • ทับทิบอินเดีย พืชใหม่น่าจับตา

   · อนุรักษ์ บุญลือ อดีตวิศวกรที่ทิ้งเงินเดือนหลักแสนมาทำเกษตร ผู้บุกเบิกการปลูกทับทิมอินเดียในประเทศไทย บนพื้นที่ 12 ไร่ ของ ...

 • ยางอินเดีย/ต้นยางลบ (Rubber plant) ประโยชน์ …

   · ยางอินเดีย หรือ ต้นยางลบ (Rubber plant) จัดเป็นไม้ประดับต้นหรือประดับใบ มีลักษณะเด่นที่ใบมีสีเขียวเข้ม ขนาดใหญ่ หรือ บางชนิดมีลายสีขาวประสวยงาม ใบไม่ร่วงหล่นง่าย นอกจากนั้น ต้น ...

 • "อัลฟองโซ" มะม่วงที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในโลก ราชา ...

   · พ นธ มะม วงต างประเทศจากสหร ฐอเมร กา อ นเด ย ปาก สถาน ออสเตรเล ย ฯลฯ ถ กนำเข ามาปล กในประเทศไทยนานแล ว เร มแรกเป นการนำเข ามาโดยหน วยงานของร ฐเพ อการ ...

 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  1.2 ป าด บแล ง ( dry evergreen f orest ) ม อย ท วไปตามภาคต างๆ ของประเทศ ตามบร เวณท ราบและห บเขา ท ม ความส งจากระด บน ำทะเลต งแต 100-500 เมตร ม ปร มาณน ำฝนระหว าง 1,000 - 2,000 มม.

 • จีนและอินเดีย สองประเทศผู้นำด้านความเขียว

   · มน ษย ในป จจ บ นอย ในโลกท ม ตรต อส งแวดล อมมากกว า 20 ป ก อน ข อม ลจากดาวเท ยมโดยองค การนาซาเป ดเ … มน ษย ในป จจ บ นอย ในโลกท ม ตรต อส งแวดล อมมากกว า 20 ป ก อน ข ...

 • ลักษณะของมหาสมุทรอินเดียต้นกำเนิดภูมิอากาศพืชและ ...

  ในบรรดาท งหมด มหาสม ทรของโลก ค อ มหาสม ทรอ นเด ย.เป นส วนหน งของมหาสม ทรท วโลกในโลกของเราท ทอดต วผ านด นแดนในตะว นออกกลางเอเช ยใต ออสเตรเล ยและแอฟร ...

 • ประสบการณ์ 10 ปีผมได้อะไรจากอินเดีย (1) | …

   · "ว าด วยห วหอม" เป นหน งใน "ข อเข ยน" จากหลาย ๆ เร องท ผมต งใจเข ยนเพ อสร ปบทเร ยน 10 ป ของผมท ได วางรกราก ณ เม องอาล การ ( Aligarh) ประเทศอ นเด ย ในฐานะ "น กเร ยน" ซ ง ...

 • กัญชาในอินเดีย

  กัญชาในอินเดีย - Canna Agriculture Group. ชายคนหนึ่งสูบกัญชาใน โกลกาตาประเทศอินเดีย . กัญชาในอินเดีย ถูกใช้มาตั้งแต่ต้น เมื่อคริสตศักราช 2000 ในสังคมอินเดียคำศัพท์ทั่วไปสำหรับการเตรียม กัญชา ...

 • ผลิตภัณฑ์อาหารสมองพืชพรมมิ …

  ผลิตภัณฑ์อาหารสมองพืชพรมมิ นำเข้าจากรัฐบาลอินเดีย, Samut Prakan. 47 likes. BRAHMI DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT เลขสารบบอาหาร อย. เลขที่ 10-3-29351-1-0001

 • In Focus

  **ข อม ลท จ ดทำข นมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ และถ อเป นล ขส ทธ การจ ดทำของศ นย บร การข อม ลธ รก จไทย-อ นเด ย ซ งท านสามารถนำข อม ลไปใช ประโยชน ต อได ในล กษณะท ไม ใช เช งพาณ ชย โดยไม ม ค า

 • อาหาร

  16. ไก่แทนดอรี (Chicken Tandoori) เป็นอาหารประเภทเนื้อไก่ที่คนอินเดียนิยมทานมาก มีสีแดงจากเครื่องเทศ เผ็ดร้อน แต่อร่อย. 17. โชเล่ บะตูรา ...

 • ประเทศอินเดีย

  อินเดีย ( อังกฤษ: India) หรือ ภารตะ ( ฮินดี: भारत, ถอดอักษรเทวนาครีเป็นไทย ภารต, ออกเสียง [ˈbʱaːɾət̪] บฮฺรัต) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ( อังกฤษ: Republic of …

 • อินเดีย : พิธีบูชาสัตว์และพืชของชาวอินเดียโบราณ

  พ ธ บ ชาส ตว ชาวฮ นด น บถ อส ตว อย หลายชน ดเช นโค ส ตว พาหนะของพระศ วะ ล ง หน มานในรามยณะ ม า ส ตว พาหนะของพระอ นทร และส ตว พาหนะม ชาวอารย นใช รบพ ง แมว ส ตว ...

 • ผักเชียงดา สายพันธุ์อินเดีย คืออะไร? (Gymnema …

  Gymnema sylvestre เป็นพืชท้องถิ่นในประเทศอินเดีย ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับพืชสมุนไพรของประเทศไทยแล้ว หลายคนอาจรู้จัก ผักเชียงดา ซึ่ง ...

 • สะเดาอินเดีย สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสะเดาอินเดีย ...

  ในประเทศอินเดียมีการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นสะเดาอินเดียกันอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในทางยา ทำสบู่ ทำวัสดุก่อสร้าง ...

 • ตั๊กแตน ที่ระบาดในอินเดียและลาว เกิดขึ้นได้อย่างไร ...

   · จากกรณ ด งกล าว ผ เช ยวชาญพบว า "ต กแตน ท ระบาดในประเทศลาวและอ นเด ยเป นคนละชน ดพ นธ " ศร ต ส ทธ อารมณ ผ อำนวยการสำน กว จ ยพ ฒนาการอาร กขาพ ช กระทรวง ...

 • รู้ไหม ''กะเพรา'' คือพืชศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย – …

  ชอบก นผ ดกะเพราก นไหมคร บ? แน นอนคนไม น อยก คงจะชอบ และก ไม แปลกเลยท "ผ ดกะเพรา" จะน บเป นอาหารจานเด ยวระด บคลาสส คของส งคมไทยร วมสม ยไปแล ว ไม ว าม ...

 • สาละอินเดีย มุมหนึ่ง ชีวิตหนึ่ง กับงานเพาะเลี้ยง ...

   · งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาละอินเดียที่ผู้เขียนได้ทดลองทำครั้งแรกนั้น เริ่มต้นจากคุณหมอท่านหนึ่งได้นำกิ่งมาให้ผู้เขียน ...

 • สัมพันธ์ร้าว ''อินเดีย-มาเลเซีย'' ป่วนตลาดน้ำมันพืช

   · ข อม ลจากคณะกรรมการน ำม นปาล มมาเลเซ ยช ว า เด อน ม.ค.มาเลเซ ยขายน ำม นปาล มให ปาก สถาน 170,802 ต น จาก 80,660 ต นในช วงเด ยวก นของป 2562 ขายให บ งกลาเทศ 12,527 ต น เพ มข น ...

 • 2020พืชเมล็ดโหระพาอินเดีย

  2020พ ชเมล ดโหระพาอ นเด ย, Find Complete Details about 2020พ ชเมล ดโหระพาอ นเด ย,Tukmaria เมล ด,Subja เมล ด,Basil Seed เคร องด ม from Supplier or Manufacturer …

 • "บังวา" สุดยอดทับทิมอินเดีย ปลูกง่าย ทนแล้ง ผลดก ...

   · หล งจากท คล กคล อย ก บการปล กท บท มมาหลายป ทำให อด ตว ศวกรกรหน มท ท งเง นเด อนหล กแสนมาเป นเกษตรกรเต มข น "อน ร กษ บ ญล อ" เจ าของสวน "ประเสร ฐส ข" ท บ าน ...

 • การโจมตีของตั๊กแตนในอินเดียทำลายพืชผลในปริมาณมาก ...

  เจ าหน าท ในอ นเด ยกล าวว าหลายพ นท ในอ นเด ยและปาก สถานตกอย ภายใต การโจมต ของต กแตนและต กแตนท เข ามาในอ นเด ยจากท น นทำลายพ ชผล ในช วงเวลาท การแพร ...

 • อาหารอินเดีย

  เครื่องเทศที่สำคัญและใช้บ่อยในอาหารอินเดียมี พริกขี้หนู เมล็ดมัสตาร์ดสีดำ ( rai) ยี่หร่า ( jeera) ขมิ้นชัน ( haldi, manjal) เมล็ดฟีนูกรีก ( methi) ขิง ( adrak, inji) ผักชี ( dhania) และ กระเทียม ( lehsun, poondu) เครื่องเทศผสม ...

 • 8 ตำนานและตำนานอันน่าหลงใยในอินเดีย

  ในศาสนาฮ นด ม ส ย คท แตกต างก นหร อ yugas, และตอนน เรากำล งอย ในช วงท ส เร ยกว า Kali Yuga ย คน เร มต นเม อ 3102 BC เม อพระกฤษณะได ท งโลกไว สำหร บท พำน กของพระองค หล งจากท ...

 • ยางอินเดีย/ต้นยางลบ (Rubber plant) ประโยชน์ …

   · ยางอินเดีย หรือ ต้นยางลบ (Rubber plant) จัดเป็นไม้ประดับต้นหรือประดับใบ มีลักษณะเด่นที่ใบมีสีเขียวเข้ม ขนาดใหญ่ หรือ บางชนิดมีลาย ...

 • อินเดีย : พิธีบูชาสัตว์และพืชของชาวอินเดียโบราณ

  ชาวอินเดียมีพิธีบูชานาคหรืองูที่เรียกว่า นาคปัญจมี โดยผู้หญิงจะเป็นผู้ประกอบพิธีนี้ ชาวอินเดียเชื่อว่างูเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา ถ้าผู้หญิงคนไหนบูชางูจะได้ลูกเกิดมาเฉลียว ...

 • ความรู พื้นฐานเกี่ยวกับพืช กัญชา

  ๒ บทนำ ก ญชาเป นช อพ ชท ม ช อว Cannabis sativaทยาศาสตร ว า L. ในวงศ Cannabaceae (๑) เป นพ ช ท มน ษย ใช ประโยชน มาอย างยาวนาน ร จ ก ไม ว าจะใช ลำต นเป นเส นใย ใช ใบและเร อนช อดอก ...

 • ปลูกทับทิม "พันธุ์บังวา" ดีที่สุดในอินเดีย พืช ...

   · ปลูกทับทิม "พันธุ์บังวา" ดีที่สุดในอินเดีย พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ มาแรง อนาคตไกล. ประเทศไทยเรามีการส่งออกผลไม้มากมายหลายชนิด ...

 • ประเทศอินเดีย

  ในย คกลางตอนต น ศาสนาคร สต, อ สลาม, ย ดายห และซาราธ สตรา ได ร บอ ทธ พลมาจากชายฝ งทางใต และตะว นตกของอ นเด ย กองท พม สล มจากเอเช ยกลางเข าย ดท ราบทางเหน ...

 • วัฒนธรรมชาของอินเดีย

  การปลูกชาในอินเดียมีต้นกำเนิดที่ค่อนข้างคลุมเครือ แม้ว่าจะไม่ทราบระดับความนิยมของชาใน อินเดียโบราณ แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าต้นชาเป็นพืชป่าในอินเดียซึ่งได้รับการชงโดย ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © AMC | แผนผังเว็บไซต์

gotop